A A A K K K
для людей із порушенням зору
Чечельницька громада
Вінницька область, Гайсинський район

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

Дата: 05.05.2021 15:02
Кількість переглядів: 790

 

Оголошується конкурс  на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Чечельницька районна лікарня» Чечельницької селищної ради Гайсинського району Вінницької області.

 

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19 листопада 1992 року
 № 2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України
 від 27 грудня 2017 року № 1094 року  «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», 
рішення Чечельницької селищної ради 8 скликання «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника Комунального некомерційного підприємства «Чечельницька районна лікарня» Чечельницької селищної ради Гайсинського району Вінницької області, затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я Чечельницької селищної ради» від 01.04.2021 року № 119, рішення Чечельницької селищної ради 8 скликання «Про затвердження персонального складу постійно діючої конкурсної комісії на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я Чечельницької селищної ради» від 22.04.2021 року № 134

 

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Чечельницька районна лікарня» Чечельницької селищної ради Гайсинського району Вінницької області.

 

Скорочена найменування українською мовою: КНП «Чечельницька РЛ».

 

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 24800, Вінницька область, Гайсинський район, смт Чечельник, вул. Антонішина, 60.

 

Основні напрями його діяльності: код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

Комунальне некомерційне підприємство «Чечельницька  районна  лікарня» Чечельницької селищної ради Гайсинського району  Вінницької області (надалі - Підприємство) є лікарняним (амбулаторним) закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством,  що надає послуги  вторинної спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.

 

Основною метою Підприємства є   забезпечення  медичного обслуговування населення  шляхом  надання  йому  медичних  послуг  в  порядку та  обсязі,  встановлених законодавством.

 

Статут комунального некомерційного підприємства «Чечельницька районна лікарня» Чечельницької селищної ради Гайсинського району Вінницької області затверджено рішенням 5  сесії  Чечельницької селищної ради                                8 скликання Гайсинського району Вінницької області від 28 січня   2021 року №60 (додається). 

 

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності комунального некомерційного підприємства «Чечельницька районна лікарня» Чечельницької селищної ради Гайсинського району Вінницької області на 2021 рік складають:

 -  кошти селищного бюджету- 1189700 грн;

 - власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління – 10800 грн, кошти за платні послуги, що надаються підприємством відповідно до основної діяльності- 377100 грн;

 - кошти та інше майно, одержані від реалізації послуг – 135 грн ;

 - кошти НСЗУ - 12046883,58 грн;    

 - інші джерела, не заборонені законодавством.

 

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 05 травня 2021 року.

 

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: по 19 травня 2021 року, 17.00 год. включно.

 

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 24800, Вінницька область, Гайсинський район, смт Чечельник, вул. Героїв Майдану, 36.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: тел. 2-21-69   
 е-mаіl: 
[email protected]  

 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

  • план реформування закладу протягом одного року;

  • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

  • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

  • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

 

Вимоги до претендента: 

- громадянство України;

– вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування" або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки", або "Охорона здоров'я" та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я";

– стаж роботи – не менше 5 років стажу на керівних посадах.

 

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок 3 укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

 

 

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.  Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 792. 

За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

 

 

Дата проведення конкурсу:

21 травня 2021 року о 10.00 год. 

Місце проведення конкурсу та адреса: Чечельницька селищна рада Гайсинського району Вінницької області. 24800, Вінницька область, Гайсинський район, смт Чечельник, вул. Героїв Майдану, 36.

 СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 «ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»

 

Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника Комунального некомерційного підприємства «Чечельницька районна лікарня» Чечельницької селищної ради Гайсинського району Вінницької області, затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я Чечельницької селищної ради

 

Про затвердження персонального складу постійно діючої конкурсної комісії на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я Чечельницької селищної ради

 

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь