A A A K K K
для людей із порушенням зору
Чечельницька громада
Вінницька область, Гайсинський район

ПРОТОКОЛ № 2 засідання конкурсної комісії щодо проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника Чечельницького закладу загальної середньої освіти № 2 Чечельницької селищної ради

Дата: 21.01.2022 15:01
Кількість переглядів: 343

ПРОТОКОЛ № 2

засідання конкурсної комісії щодо проведення конкурсу

на заміщення вакантної посади керівника Чечельницького закладу загальної середньої освіти № 2 Чечельницької селищної ради Гайсинського району Вінницької області

 

20.01.2022                                                                                   смт Чечельник

 

Місце проведення – відділ освіти, молоді та спорту Чечельницької селищної ради.

Початок засідання: 10:00 год.

Закінчено засідання: 12:30 год.

ПРИСУТНІ:

Антонішина Валентина Іванівна голова конкурсної комісії, фахівець загальної середньої освіти;

Жушман Валентина Миколаївна – секретар конкурсної комісії, експерт загальної середньоїосвіти;

Альчук Дмитро Павлович – член комісії, представник Гайсинської РДА;

Нестерук Альона Віталіївна – член комісії, представник Гайсинської РДА;

Зварищук Анатолій Миколайович член комісії, депутат Чечельницької селищної ради;

Черняк Валентина Миколаївна член комісії, депутат Чечельницької селищної ради;

Данільцева Тетяна Анатоліївна член комісії, член громадської організації «Рідні обрії Чечельниччини».

ВІДСУТНІ:

Храновський Олег Анатолійович член комісії, представник Гайсинської РДА;

Котенко ОленаМиколаївна – член комісії, депутат Чечельницької селищної ради.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про затвердження порядку денного проведення засідання.

 2. Про ухвалення способу голосування та форми ведення протоколу.

 3. Про організаційні моменти проведення конкурсних випробувань.

 4. Про перевірку на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти кандидата на посаду керівника Чечельницького закладу загальної середньої освіти № 2 Чечельницької селищної ради Гайсинського району Вінницької області.

 5. Про перевірку професійних компетентностей кандидата на посаду керівника Чечельницького закладу загальної середньої освіти № 2 Чечельницької селищної ради Гайсинського району Вінницької області.

 6. Про презентацію перспективного плану розвитку Чечельницького закладу загальної середньої освіти № 2 Чечельницької селищної ради Гайсинського району Вінницької області кандидата на посаду керівника.

 7. Про визначення переможця на посаду керівника Чечельницького закладу загальної середньої освіти № 2 Чечельницької селищної ради Гайсинського району Вінницької області.

 

І. СЛУХАЛИ:

Антонішина В.І.голова конкурсної комісії проінформувала присутніх, що відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Чечельницької селищної ради, затвердженого рішенням 13 сесії 8 скликання Чечельницької селищної ради від 31.08.2021 року № 302 та зі змінами, затвердженими рішенням 17 сесії 8 скликання Чечельницької селищної ради  від 21.12.2021 року № 496, було оголошено конкурс на заміщення вакантної посади керівника Чечельницького закладу загальної середньої освіти № 2 Чечельницької селищної ради Гайсинського району Вінницької області.

Оголошення про проведення конкурсу, кваліфікаційні вимоги до посади та етапи проведення конкурсу оприлюднено на офіційному вебсайті Чечельницької селищної ради 22 грудня 2021 року.

Відмітила, що відповідно до рішення конкурсної комісії (протокол № 1 від 11.01.2022 року) до конкурсних випробувань допущено Санівську Галину Федорівну.

Проінформувала, що на засіданні комісії присутні 7 членів.

Зазначила, що засідання є правочинним, запропонувала його розпочати. Усі члени комісії висловили згоду.

Повідомила, що відповідно до п. 26 Положення про конкурсний відбір кандидатів проводиться в режимі відеофіксації з подальшим оприлюдненням на вебсайті Чечельницької селищної ради відеозапису впродовж трьох робочих днів з дня його проведення.

Ознайомила з порядком денним засідання конкурсної комісії та запропонувала його затвердити.

ВИСТУПИЛИ:

Зварищук А.М. член конкурсної комісії запропонував підтримати пропозицію.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«За»

«Проти»

«Утримались»

7

0

0

УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити порядок денний.

 

ІІ. СЛУХАЛИ:

Антонішина В.І.  голова конкурсної комісії проінформувала присутніх, що відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами.

Зазначила, що необхідно визначитися зі способом голосування (ухвалення рішення шляхом відкритого чи таємного голосування) та формою ведення протоколу (розширена чи стисла).

Антонішина В.І. запропонувала стислу форму ведення протоколу, оскільки ведеться відеозапис засідання, ухвалити рішення щляхом відкритого голосування, оскільки все оцінювання конкурсних випробувань прозоре, відомості підписуються членами комісії. Переможця визначають за кількістю набраних балів, відповідно до затверджених критеріїв оцінювання.

ВИСТУПИЛИ:

Данільцева Т.А.  член конкурсної комісії запропонувала підтримати пропозицію.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«За»

«Проти»

«Утримались»

7

0

0

УХВАЛИЛИ:

 1. Рішення конкурсної комісії ухвалювати шляхом відкритого голосування.

 

ІІІ. СЛУХАЛИ:

Антонішина В.І.  голова конкурсної комісії зазначила, що буде проведено три етапи конкурсного випробування:

 • перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти (у формі письмового тестування);

 • перевірки професійних компетентностей шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

 • публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, що передбачає також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії.

Акцентувала увагу на дотримання обєктивності та виваженості в роботі конкурсної комісії.

Зазначила, що письмове тестування складається з 30 тестових завдань і виконується 30 хвилин.

Для визначення результатів письмового тестування використовується така система: за кожну правильну відповідь проставляється 1 бал. Результати тестування вважаються позитивними, якщо учасник набрав пороговий рівень балів (50 %).

Кандидати, які за результатами тестування не набрали пороговий рівень балів (50 %) вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до чергового етапу конкурсу – вирішення ситуаційних завдань.

Вказала, що ситуаційні завдання розв’язуються письмово протягом 20 хвилин.

Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв’язання ситуаційного завдання виставляються такі бали:

5балів - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

3 бали - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

1 бал - кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.

Визначення результатів розв’язання ситуаційних завдань здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально. Остаточною оцінкою у балах за розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.

Кандидати, які під час розв’язання ситуаційного завдання отримали 1 бал, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу.

Зазначила, що презентація перспективного плану розвитку закладу освітимає тривати до 12 хвилин.

Для оцінювання результату публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу освіти використовується така система:

балів виставляється кандидатам, які в перспективному плані повністю розкрили всі напрямки роботи закладу освіти; 

3 бали виставляється кандидатам, які частково розкрили перспективи розвитку закладу освіти;  

1 бал виставляється кандидатам, які не окреслили перспективи розвитку закладу освіти.

Кандидати, які під час проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти отримали 1 бал вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір.

Презентації, виконані будь-якою мовою, крім української, оцінюються як такі, що не відповідають вимогам – 0 балів.

Визначення результатів публічної та відкритої презентації здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально. Остаточною оцінкою у балах за публічну та відкриту презентацію є середнє арифметичне індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.

ВИСТУПИЛИ:

Черняк В.М.  член конкурсної комісії запропонувала провести конкурс відповідно до Критеріїв, затверджених Положенням про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Чечельницької селищної ради.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«За»

«Проти»

«Утримались»

7

0

0

УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити перелік вимог, які будуть оцінюватися членами комісії під час перевірки розвязання ситуаційного завдання: професійні, ділові, комунікативні, соціальні, моральні вимоги.

 2. Під час оцінювання завдань неухильно дотримуватися критеріїв оцінювання, затверджених Положенням про порядок проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної серелньої освіти.

 

ІV. СЛУХАЛИ:

Антонішина В.І.  голова конкурсної комісії запропонувала провести перевірку на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та для підрахунку балів, набраних кандидатом за результатами тестування та під час інших етапів конкурсного відбору обрати облікову групу з числа членів конкурсної комісії. Поступили пропозиції обрати до складу облікової групи секретаря Жушман Валентину Миколаївну та члена комісії Зварищука Анатолія Миколайовича.

Проголосували за обрання облікової групи для підрахунку балів, набраних кандидатом під час усіх етапів конкурсного відбору, у складі: секретаря Жушман Валентину Миколаївну та члена комісії Зварищука Анатолія Миколайовича.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«За»

«Проти»

«Утримались»

7

0

0

УХВАЛИЛИ:

 1. Провести письмове тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти кандидата на посаду керівника Чечельницького закладу загальної середньої освіти № 2 Чечельницької селищної ради Гайсинського району Вінницької області.

 2. Обрати облікову групу для підрахунку балів, набраних кандидатом під час усіх етапів конкурсного відбору, у складі: секретаря Жушман Валентину Миколаївну та члена комісії Зварищука Анатолія Миколайовича.

 

Кандидат на посаду керівника Чечельницького закладу загальної середньої освіти № 2 Чечельницької селищної ради Гайсинського району Вінницької області виконувала тестові завдання на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти протягом 30 хвилин.

Облікова група підрахувала бали, набрані кандидатом під час даного етапу конкурсного відбору.

 

V. СЛУХАЛИ:

Антонішина В.І. голова конкурсної комісії запропонувала провести перевірку професійних компетентностей кандидата шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання.

УХВАЛИЛИ:

 1. Провести перевірку професійних компетентностей кандидата шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання.

 

Кандидат на посаду керівника Чечельницького закладу загальної середньої освіти № 2 Чечельницької селищної ради Гайсинського району Вінницької області письмово вирішувала ситуаційне завдання протягом 20 хвилин.

Члени конкурсної комісії індивідуально здійснили оцінювання даного етапу конкурсу, виставивши бали кандидату у відповідних відомостях.

Облікова група підрахувала бали, набрані кандидатом, як середнє арифметичне індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.

 

 

VІ. СЛУХАЛИ:

Антонішина В.І. голова конкурсної комісії запропонувала заслухати презентацію перспективного плану розвитку закладу освіти та провести співбесіду з кандидатом після його виступу.

УХВАЛИЛИ:

 1. Заслухати презентацію перспективного плану розвитку закладу освіти та його відповіді на запитання членів комісії.

 

Кандидат на посаду керівника Чечельницького закладу загальної середньої освіти № 2 Чечельницької селищної ради Гайсинського району Вінницької області презентував державною мовою перспективний план розвитку закладу освіти та надав відповіді на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Члени конкурсної комісії індивідуально здійснили оцінювання даного етапу конкурсу, виставивши бали кандидату у відповідних відомостях.

Облікова група підрахувала бали, набрані кандидатом на даному етапі, як середнє арифметичне індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії та загальний результат кандидата за підсумками усіх етапів конкурсного відбору.

 

VІІ. СЛУХАЛИ:

Антонішина В.І. голова конкурсної комісії ознайомила членів конкурсної комісії з результатами конкурсного відбору на посаду керівника Чечельницького закладу загальної середньої освіти № 2 Чечельницької селищної ради Гайсинського району Вінницької області. Загальна кількість балів, набрана кандидатом виявилася такою: 37, 7 балів.

Запропонувала визначити Санівську Галину Федорівну переможцем конкурсного відбору на посаду керівника Чечельницького закладу загальної середньої освіти № 2 Чечельницької селищної ради Гайсинського району Вінницької області.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«За»

«Проти»

«Утримались»

7

0

0

УХВАЛИЛИ:

 1. Визнати переможцем конкурсного відбору на посаду керівника Чечельницького закладу загальної середньої освіти № 2 Чечельницької селищної ради Гайсинського району Вінницької області Санівську Галину Федорівну.

 2. Рекомендувати голові селищної ради призначити Санівську Галину Федорівну керівником Чечельницького закладу загальної середньої освіти № 2 Чечельницької селищної ради Гайсинського району Вінницької області шляхом укладення трудового договору відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Чечельницької селищної ради, затвердженого рішенням 13 сесії 8 скликання Чечельницької селищної ради від 31.08.2021 року № 302 та зі змінами, затвердженими рішенням 17 сесії 8 скликання Чечельницької селищної ради  від 21.12.2021 року № 496.

 

 

Голова комісії:              ________________ В.І. Антонішина

Секретар засідання:      ________________ В.М. Жушман

Члени комісії:                ________________Д.П. Альчук

                                        ________________ А.В. Нестерук

                                        ________________ А.М. Зварищук

                                        ________________ В.М. Черняк

                                        ________________ Т.А. Данільцева

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь